มหกรรมคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โซนสุขภาพที่ 5 : Smart Health Economics

มหกรรมคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โซนสุขภาพที่ 5 “ห้วยจันทร์โพธิ์พิสัย”
เศรษฐกิจสุขภาพ : SMART HEALTH ECONOMICS
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

26 พฤษภาคม 2023

การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ จังหวัดศรีสะเกษ

น้องหอมแดงได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพออนไลน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023)

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

26 พฤษภาคม 2023

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานเครื่องมือ “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project” แก่เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 Admin หอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานเครื่องมือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project” แก่เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ทาง Webex Conference

จินดาพร อุปถัมภ์

13 กุมภาพันธ์ 2023

บรรยายการใช้เครื่องมือร้านชำ GIS/หอมแดง Project ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ บรรยายการใช้เครื่องมือ “ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project” ในการประชุมการพัฒนางานปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาล ณ สสจ.อุบลฯ

สิรีธร บัวขจร

2 กุมภาพันธ์ 2023

ต้อนรับคณะดูงานจากเขตสุขภาพที่ 4

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอเครื่องมือ ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project และผลการดำเนินงาน ต่อเภสัชกรหญิงดวงกมล นุตราวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

20 มกราคม 2023

น้องหอมแดง ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างเอ่ย ?

น้องหอมแดง ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้าง ท่านใดสนใจทดลองใช้งานติดต่อทีมงานได้เลย !

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

16 ธันวาคม 2022

ขยายผล “หอมแดงโปรเจค” การประชุมเภสัชกร เขต 4

ทีมงานหอมแดงโปรเจค ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเภสัชกรเขต 4 ซึ่งเป็นงานประชุมผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ HOMDANG ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Google form ผสมผสานกับ Google Sheet และนำไปแสดงผลด้วย Data Studio ซึ่งมีเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถพัฒนาระบบได้เอง และค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

8 มิถุนายน 2022

E-Book การสร้างระบบ

คู่มือการพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย Google Data Studio รวมการพัฒนาทุก EP

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

8 มีนาคม 2022

EP.5 ตัวอย่างเครื่องมือ Google Form

ตัวอย่างแบบฟอร์มเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือโดยเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้โดยกดทำสำเนา เพื่อนำไปปรับใช้งานในพื้นที่ของท่านหากติดปัญหาในการใช้

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

8 มีนาคม 2022

EP.4 การสร้างกระดาน Data Studio

Google Data Studio เป็นบริการหนึ่งของ Google Application โดยมีความสามารถในการแสดงผลชุดตัวเลขข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้พัฒนาต้องการแสดง

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

24 กุมภาพันธ์ 2022
1 2