Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานเครื่องมือ “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project” แก่เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 Admin หอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานเครื่องมือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project” แก่เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ทาง Webex Conference