ขยายผล “หอมแดงโปรเจค” การประชุมเภสัชกร เขต 4

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ทีมงานหอมแดงโปรเจค ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเภสัชกรเขต 4 ซึ่งเป็นงานประชุมผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ HOMDANG ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Google form ผสมผสานกับ Google Sheet และนำไปแสดงผลด้วย Data Studio ซึ่งมีเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถพัฒนาระบบได้เอง และค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก

หากทีมงาน คบส.ที่ใดสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ สามารถศึกษาได้จากคู่มือในหน้าเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถส่งอีเมลสอบถามมาได้ครับ