หน้าแรก

HOMDANG Pilot Project

หอมแดง v.2.0

เติบโตขึ้นอีกในปีนี้

จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เตรียมพร้อมพบกับน้องหอมแดงเวอร์ชันใหม่ 2.0 เร็ว ๆ นี้

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้แบบสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ จังหวัดศรีสะเกษ
(ร้านชำGIS/หอมแดงProject) Version 2 จัดทำโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

มหกรรมคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โซนสุขภาพที่ 5 : Smart Health Economics

มหกรรมคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โซนสุขภาพที่ 5 “ห้วยจันทร์โพธิ์พิสัย”
เศรษฐกิจสุขภาพ : SMART HEALTH ECONOMICS
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

26 พฤษภาคม 2023

การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ จังหวัดศรีสะเกษ

น้องหอมแดงได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพออนไลน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023)

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

26 พฤษภาคม 2023

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานเครื่องมือ “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project” แก่เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 Admin หอมแดง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานเครื่องมือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project” แก่เครือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดขอนแก่น ทาง Webex Conference

จินดาพร อุปถัมภ์

13 กุมภาพันธ์ 2023

บรรยายการใช้เครื่องมือร้านชำ GIS/หอมแดง Project ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ บรรยายการใช้เครื่องมือ “ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project” ในการประชุมการพัฒนางานปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาล ณ สสจ.อุบลฯ

สิรีธร บัวขจร

2 กุมภาพันธ์ 2023

ต้อนรับคณะดูงานจากเขตสุขภาพที่ 4

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอเครื่องมือ ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project และผลการดำเนินงาน ต่อเภสัชกรหญิงดวงกมล นุตราวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

20 มกราคม 2023

น้องหอมแดง ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้างเอ่ย ?

น้องหอมแดง ไปอยู่ที่ไหนกันแล้วบ้าง ท่านใดสนใจทดลองใช้งานติดต่อทีมงานได้เลย !

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

16 ธันวาคม 2022

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้สนับสนุนหลักโครงการ

Pilot Project

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

ใช้ระบบสารสนเทศที่ใช้งานง่าย สะดวก และต้นทุนต่ำ เพื่อความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน

ความร่วมมือจากหลายส่วน

ความร่วมมือจากพื้นที่ศรีสะเกษ
วสส.อุบลราชธานี และศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)

ลดการใช้ทรัพยากร

เปลี่ยนแปลงจากการบันทึกข้อมูลในกระดาษสู่การลงข้อมูลในระบบคลาวน์

เพิ่มประสิทธิภาพทีมเครือข่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเก็บข้อมูลประมวลผล วิเคราะห์ผล และติดตามการทำงานโดยไม่เป็นภาระ

เสริมสร้างสมรรถนะ

การใช้สารสนเทศในการจัดการระบบทำให้ออกแรงน้อยลง แต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น

ได้ผลผลิตที่มากขึ้น

ด้วยการจัดการอย่างชาญฉลาด
จะทำให้การทำงานง่าย และได้ผลผลิตที่มากขึ้น

HOMDANG Project

กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

187 หมู่ 3 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

045-210-270 ต่อ 4103