ต้อนรับคณะดูงานจากเขตสุขภาพที่ 4

Admin หอมแดง จ.ศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอเครื่องมือ ร้านชำ GIS หรือ หอมแดง Project และผลการดำเนินงาน ต่อเภสัชกรหญิงดวงกมล นุตราวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการอาหารปลอดภัยและห้องปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ