EP.5 ตัวอย่างเครื่องมือ Google Form

ตัวอย่างแบบฟอร์มเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือโดยเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้โดยกดทำสำเนา เพื่อนำไปปรับใช้งานในพื้นที่ของท่านหากติดปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ทางอีเมล [email protected]

ในการนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไปใช้เป็นต้นแบบสามารถนำไปใช้ได้โดยกดเลือกที่จุดสามจุดบริเวณมุมบนขวา แล้วเลือกทำสำเนา ระบบจะทำการทำสำเนาแบบฟอร์มทั้งหมดไปที่ไดร์ของผู้ใช้งานทันที และสามารถปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทของท่านได้ตามต้องการ

ลิงก์ :

ลิงก์ Google Form : https://bit.ly/3BNoGmN