E-Book การสร้างระบบ

คู่มือการพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย Google Data Studio รวมการพัฒนาทุก EP

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

8 มีนาคม 2022

EP.5 ตัวอย่างเครื่องมือ Google Form

ตัวอย่างแบบฟอร์มเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือโดยเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้โดยกดทำสำเนา เพื่อนำไปปรับใช้งานในพื้นที่ของท่านหากติดปัญหาในการใช้

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

8 มีนาคม 2022

EP.4 การสร้างกระดาน Data Studio

Google Data Studio เป็นบริการหนึ่งของ Google Application โดยมีความสามารถในการแสดงผลชุดตัวเลขข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้พัฒนาต้องการแสดง

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

24 กุมภาพันธ์ 2022

EP.3 คลังข้อมูล Google Sheet

Google Sheets เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่ให้บริการฟรี ลักษณะการทำงานคล้ายการทำงานของ Excel ของบริษัท Microsoft แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันเพียงบางประการ

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

24 กุมภาพันธ์ 2022

EP.2 การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลด้วย Google Form

Google Form เป็นบริการหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Google แอปพลิเคชัน โดยมีความสามารถในการเก็บข้อมูลตามที่ผู้ออกแบบกำหนดในรูปแบบของช่องเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ แต่มีข้อจำกัดโดยผู้ใช้งานจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนตตลอดเวลาการใช้งาน และหากเก็บข้อมูลพิกัด GPS จะต้องมีการติดตั้งระบบเพิ่มเติมนอกเหนื่อจากบริการหลัก

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

24 กุมภาพันธ์ 2022

EP.1 แนะนำระบบ

การทำงานของระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย Google Data Stuido ประกอบไปด้วยการทำงานของ 3 แอปพลิเคชันร่วมกัน

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพ

24 กุมภาพันธ์ 2022